Lokaal Overleg Kinderopvang

Doel :

Het Lokaal Overleg Kinderopvang  streeft naar afstemming van het reeds bestaande aanbod aan kinderopvang  binnen de gemeente Lanaken.

 Taken :

Vanuit deze gemeentelijke adviesraad worden er adviezen geformuleerd aan het gemeentebestuur omtrent kinderopvang . Ouders, andere opvoeders  en geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het secretariaat :

Mevr. Vandamme Marleen, Gasthuisstraat 18 te 3620 Lanaken.

Tel : 089/73.00.69 marleen.vandamme@lanaken.be

 Het secretariaat fungeert als een centraal loket waar ouders terecht kunnen met vragen omtrent kinderopvang van 0-12 jaar . Zij ontvangen er informatie omtrent het aanbod zowel van de zelfstandige als van de openbare opvanginitiatieven.

 

Daarnaast kunnen startende zelfstandige initiatieven hier terecht voor meer informatie.

 

De adviesraad komt minstens 2 keer per jaar samen met de scholengemeenschappen, de oudercomités , alle opvanginitiatieven , Dienst Jeugd en Sport, de lokale besturen, Kind en Gezin, Opvoedingsondersteuning, CLB’s , ouders , enzovoort om verder te werken aan het kinderopvanglandschap binnen onze gemeente Lanaken .