Aan het werk

Tewerkstelling via artikel 60§7 privé van de OCMW-wet

 

Een ‘win-win situatie’ voor jouw bedrijf en onze cliënt

Activeren naar werk

 • De dienst activering van het OCMW organiseert opleiding, werkervaring en arbeidsbemiddeling voor gemotiveerde, werkzoekende cliënten

Het doel is:

 • zinvolle activiteiten en dagbesteding aan cliënten aanbieden
 • de zelfredzaamheid van de cliënt verhogen
 • een belangrijke stap te zetten voor een geslaagde (re)integratie in de maatschappij

 

Artikel 60§7, wat? 

 • een vorm van maatschappelijke dienstverlening
 • voor iemand die gemotiveerd is om opnieuw in de arbeidsmarkt te stappen
 • een manier om sociale rechten op te bouwen
 • een manier om werkervaring op te bouwen

 

Wat mag je als bedrijf concreet verwachten van het OCMW ?

 • Er wordt aan het bedrijf een gemotiveerde werknemer ter beschikking gesteld
 • Het OCMW is de juridische werkgever, betaalt het loon en bijhorende kosten (RSZ, arbeidsongevallenverzekering…) en verwerkt de personeelsadministratie.  Het arbeidsreglement van jouw onderneming is wel van toepassing op de cliënt
 • De cliënt voert een afgesproken job uit waarbij jobrotatie plaatsvindt om op die manier zo veel mogelijk competenties te verwerven. Deze competenties worden op regelmatige basis op de werkvloer geëvalueerd
 • Het betreft steeds een tewerkstelling van bepaalde duur, van 12 tot 36 maanden, afhankelijk van de leeftijd van de cliënt
 • Het OCMW stelt een begeleider aan. Deze volgt de tewerkstelling op en biedt deskundige ondersteuning
 • Na afloop kan de tewerkstelling art. 60§7 nog opgevolgd worden door een tewerkstelling via IBO (Individuele BeroepsOpleiding) en/of WES (WerkErvaringsStage)

 

Wat verwacht de sociale dienst van jou als bedrijf?

 • Aangepaste begeleiding en opvolging op de werkvloer
 • Jobrotatie gedurende de tewerkstellingsperiode
 • Minimale noodzakelijke administratie en registratie (o.a. verlofdagen, ziektedagen, gewerkte dagen…)
 • Een beperkte tussenkomst in de verloning. Afhankelijk van de sector bedraagt de loontussenkomst tussen € 900/maand en € 1000/maand*.  Dit wordt maandelijks gefactureerd. Verder zijn er geen financiële kosten

*indexatie januari 2021

 

Meer info?
Indien interesse, komen we graag bij u langs om meer uitleg te geven over deze tewerkstellingsmaatregel. 

 

Dienst activering
OCMW Lanaken
Nele Goffin - Patricia Hermans
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
T 089 730 060
activering@lanaken.be