Financiële hulp

euromuntenBij financiële moeilijkheden onderzoekt de maatschappelijk werker of u recht heeft op financiële hulp. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst neemt een beslissing over het al dan niet toekennen van steunverlening, gebaseerd op het sociaal onderzoek dat door de maatschappelijk werker werd uitgevoerd.

 

Recht op maatschappelijke integratie (leefloon)
De wet op maatschappelijke integratie (wet van 26/05/2002) bepaalt dat iedereen recht heeft op maatschappelijk integratie door tewerkstelling en/of leefloon mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.
  Actuele bedragen leefloon 

Voorschotten op uitkeringen

Als u recht heeft op werkloosheidsuitkering, pensioen, ziekteuitkering, kinderbijslag maar de uitbetaling laat op zich wachten kan u om voorschotten vragen. Ook voor deze vraag tot steunverlening wordt door de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek gevoerd. De terugbetaling van deze voorschotten wordt meestal rechtstreeks met de uitbetalende instantie geregeld.

Andere financiële tussenkomsten
Elk OCMW kan zelf beslissen over de aard en het bedrag van deze steunverlening. Voor iedere vraag of noodsituatie voert de maatschappelijk werker een onderzoek waarbij gezocht wordt naar de best mogelijk hulpverlening in uw situatie.
Voorbeelden van dergelijke steunverlening kunnen zijn:

-tussenkomst in medische kosten

-tussenkomst in huishuur

-tussenkomst in de energiekosten

-tussenkomst in de huurwaarborg

-tussenkomst in de opnamekosten onthaaltehuis of rustoord/woonzorgcentrum

-aanvullende steun bij ontoereikend inkomen