Informatie en advies

informatie en adviesDe maatschappelijk werker geeft u informatie en advies over mogelijke problemen die zich voordoen in uw leefsituatie. Zo onder andere omtrent sociale wetgeving, huisvesting, …

 

Indien nodig wordt er doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst die beter op uw probleem kan inspelen.