Mantelzorgtoelage

De mantelzorgtoelage wordt toegekend als blijk van waardering voor de vrijwillige inzet die mensen leveren bij de permanente opvang en thuisverzorging van een zwaar zieke of hulpbehoevende persoon.

Deze toelage wordt door het OCMW maandelijks uitgekeerd aan de mantelzorger en heeft als doelstelling de thuiszorg te ondersteunen zodat zorgbehoevende personen zo lang mogelijk in hun huiselijke en vertrouwde omgeving kunnen verzorgd worden.

Het toelagereglement kan men hier raadplegen.

Lees ook: Ouderen- en thuiszorg