11. Nuttige telefoonnummers

Nuttige telefoonnummers

Europees noodnummer                      112

Politiehulp                                          101                                                    

Brandweer/ziekenwagen                    100

Medische wachtdienst huisartsen       089/71 11 11

Belbus                                                 011/ 850 300

Gemeentehuis Lanaken                      089/ 730 730

Cultureel Centrum Lanaken               089/ 739 850

Sportdienst                                         089/ 71 58 46

Dienst Toerisme                                 089/ 72 24 67

Bibliotheek                                         089/ 71 60 29

Werkwinkel Lanaken                         089/ 73 92 60

Jongerenfoon                                     102

Aidstelefoon                                       078/ 15 15 15

Zelfmoordpreventie                            02/ 649 95 55

Druglijn                                              078/ 15 10 20

Holebifoon                                         09/ 238 26 26

Tele-Onthaal                                      106

Antigifcentrum                                   070/ 245 245

Brandwondencentrum                        016/ 34 87 50

Dringende hulp via GSM                   112

Child Focus                                        116 000

Card Stop                                           070/344 344

Internetcriminaliteit                            www.ecops.be

Aangifte online                                   www.police-on-web.be

DOC STOP (blokkeer uw verloren     0800/2123 2123

of gestolen Belgische identiteitsdocumenten)